Welkom op de website van de ReValidate!-studie. Deze website bevat informatie voor zowel patiënten, als behandelaars. U vindt hier ook informatie over het ReValidate!-online project.

Het ReValidate!-project

Het ReValidate!-project richt zich op de ontwikkeling en valide implementatie van een ‘serious game’ voor revalidatie na polsbreuken. De ReValidate!-trial loopt momenteel! De studie onderzoekt wat het effect van dit spel op de revalidatie van patiënten met een gebroken pols is.

Heeft u momenteel uw pols gebroken? Mogelijk kunt u meedoen aan de studie! U kunt bij interesse contact opnemen via email: revalidate@amc.nl.

Wat is een serious game?

Een serious game is ‘een interactief computerspel, met of zonder specifieke hardware component, dat een uitdagend doel heeft, leuk of boeiend is om te spelen, een vorm van puntentelling heeft, en dat de gebruiker vaardigheden en kennis bijbrengt die ook nuttig zijn in de echte wereld’ (Bergeron, 2006, Developing Serious Games).

In de ReValidate!-studie wordt gekeken naar de verschillen in uitkomsten tussen de huidige standaard nabehandeling van polsbreuken en de serious game ReValidate! Het gaat om een loting studie, waarbij u dus altijd 'de huidige standaardbehandeling' krijgt, en uit de loting blijkt of u ReValidate! als extra ondersteuning zal gebruiken.

Het ReValidate-Online project

De ReValidate!-studie is in 2018-2019 uitgebreid met het ReValidate!-Online project. Hierbij wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van een online sociaal netwerk, ter ondersteuning van de patiënt tijdens zijn/haar polsrevalidatie. Via de link in het zijpaneel vindt u meer informatie over dit NFU e-Health project, dat wordt ondersteund door het Citrienfonds.