Doel

Het doel van dit onderzoek is om het ReValidate!-spel te vergelijken met standaard oefeningen, bij patiënten die moeten herstellen nadat zij hun pols gebroken hebben. In dit onderzoek wordt gekeken of er verschil zit tussen de groep patiënten die met de standaardbehandeling herstelt, ten opzichte van de groep die met het ReValidate!-spel revalideert.