Veelgestele vragen

Het antwoord op veel vragen is te vinden in de patiënteninformatiebrief.


U bent gevraagd om mee te doen omdat u een polsbreuk heeft opgelopen.

Indien u niet zou deelnemen aan dit onderzoek zou uw polsbreuk nabehandeld worden volgens de huidige standaardmethoden, naar inzicht van uw arts en in samenspraak met u. Uw arts zal het (na)behandelplan voornamelijk baseren op het soort breuk dat u hebt opgelopen, de behandeling (gips of operatie) die u daarvoor gekregen heeft, en uiteraard uw eigen voorkeur. Zowel zelfstandig oefenen, als een verwijzing naar de fysiotherapeut is een mogelijkheid, hier is geen standaardbehandeling in. Wanneer u wel deelneemt aan de studie, krijgt u precies deze behandeling wanneer u via loting in de controlegroep terechtkomt. Wanneer u in de spel-groep terechtkomt, krijgt u ook de standaardbehandeling, maar zult u voornamelijk gaan oefenen met het spel. U mág dan overigens wel naar de fysiotherapeut als u dat zelf graag wilt. Als u dit doet, dan houden wij bij hoe vaak u naar de fysiotherapeut gaat.

U komt na 2, 6 en 12 weken terug naar het ziekenhuis. Voor de exacte data en tijden kunt u contact opnemen met de polikliniek in uw eigen ziekenhuis.

Uw deelname is geheel vrijwillig. U kunt dus te allen tijde stoppen en hoeft geen uitleg te geven. U dient, wanneer u in de game-groep zit, de bewegingssensor(en) weer in te leveren zodra u stopt met de studie.

De Medische Ethische Toetsingscommissie van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Meer informatie over de goedkeuring vindt u in de Algemene brochure, te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw medische en persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Elke proefpersoon krijgt een code die op de gegevens komt te staan. Uw naam en andere persoonsgegevens worden weggelaten.

Uw gegevens

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker weet welke code u heeft.

Sommige mensen mogen uw medische en persoonsgegevens inzien. Dit is om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Algemene informatie hierover vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

Mensen die uw gegevens kunnen inzien zijn: het onderzoeksteam, een controleur die door de opdrachtgever van het onderzoek (het AMC) is ingehuurd en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ze houden uw gegevens geheim. Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische en persoonsgegevens.

De onderzoeker bewaart uw gegevens 15 jaar, de wettelijk voorgeschreven termijn.

Aangezien het in dit wetenschappelijke onderzoek een vergelijking betreft van de gebruikelijke behandeling (vrijwillige verwijzing voor fysiotherapie) met een vergelijkbare behandeling (het ReValidate!-spel), zijn aan deelname aan deze studie geen extra risico’s verbonden. De Medische Ethische Toetsingscommissie van het AMC heeft daarom ontheffing verleend van de verplichting om voor de deelnemers een speciale schadeverzekering af te sluiten.

In de patiënteninformatiebrief vindt u de contactgegevens van de onderzoeker. Met haar kunt u te allen tijde contact opnemen wanneer u een vraag hebt. Ook kunt u mailen naar revalidate@amc.nl. Wilt u liever een onafhankelijke arts spreken? Ook haar contactgegevens vindt u in de patiënteninformatiebrief.