In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

 1. Patiënt ≥ 18 jaar.
 2. Ieder type gesloten distale radiusfractuur.
 3. Goede stand na repositie of operatieve fixatie (gedefinieerd als <10 graden inclinatie in iedere richting, <5 mm berkorting van de radius t.o.v. de ulna, <2 mm dispositie van intra-articulaire fragmenten.
 4. De fractuur is primair behandeld met óf gips óf operatieve fixatie (ORIF).
 5. De breuk is door de behandelend arts als oefenstabiel beoordeeld (trauma- of orthopedisch chirurg of A(N)IOS).
 6. De patient is in staat om binnen 5 dagen na gips verwijdering, of binnen 5 dagen na operatieve fixatie te starten met oefeningen, zoals beoordeeld door de behandelend arts.
 7. Informed consent getekend.

Exclusiecriteria

 1. Injury Severity Score (ISS) ≥16.
 2. Bilaterale polsletseld, of andere letsels aan de aangedane arm.
 3. Patiënten met een andere ziekte of aandoening die het gebruik van de pols beperkt (incl. Parkinson, een doorgemaakte beroerte, ALS, neuropathie).
 4. Eerdere fractuur of aandoening aan het aangedane polsgewricht met bestaande pijnklachten, functieverlies of bewegingsbeperking als gevolg.
 5. Onvoldoende begrip van de Nederlandse of Engelse taal.
 6. Niet in het bezit van, of in staat om te verkrijgen voor de duur van de studie, een smartphone of tablet compatibel met de game (iOS).
 7. Visuele beperkingen die het gebruik van een smartphone of tablet onmogelijk maken.