Methode

De ReValidate!-studie is een multicenter gerandomiseerde studie.

Volwassen patiënten met een distale radiusfractuur met een verwacht ongecompliceerd herstel, kunnen worden geïncludeerd in de studie. Patiënten worden gerandomiseerd vanaf het moment dat definitieve behandeling duidelijk is, zodat zij binnen 3 dagen nadat de fractuur als ‘oefenstabiel’ beoordeeld is kunnen starten met oefeningen.

Sample size: 92 patiënten in totaal (46 per arm).