Informatie voor patiënten

U bent door uw arts gevraagd om deel te nemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek omdat u een breuk heeft opgelopen van uw pols, of u wilt meer informatie over het deelnemen aan de studie. Dit onderzoek richt zich op de oefeningen na het herstel van de oorspronkelijke breuk. Er zullen in totaal 92 patiënten deelnemen aan deze studie.

Onder de kopjes in het menu vindt u meer informatie over de studie.

U kunt ook contact opnemen via revalidate@amc.nl.