Achtergrondinformatie

In Nederland bezoeken jaarlijks 400 van de 100.000 mensen de spoedeisende hulp met een gebroken pols. Wanneer het bot weer hersteld is van zo’n letsel, dit kan door een operatie of door behandeling met gips, is het polsgewricht vaak stijf geworden. Hierdoor kan het zijn dat iemand de pols – ook op termijn – niet goed kan gebruiken.

Om dit te voorkomen, is het van groot belang om direct na de operatie, of direct na de herstelperiode in het gips, de pols en hand weer te gaan oefenen, om de pols zo goed mogelijk te laten herstellen.

Wat weten we al?

Om patiënten te kunnen ondersteunen tijdens het doen van hun polsoefeningen, en om een alternatief voor fysiotherapie te kunnen bieden, is de game ReValidate! ontwikkeld. Eerdere onderzoeken die keken naar het gebruik van dit soort spellen, ook wel ‘serious games’ genoemd, lieten zien dat patiënten met zo’n spel even goede resultaten van het herstel bereikten als patiënten die met de gewone (fysiotherapie) behandeling herstelden. Wel lieten deze studies zien dat patiënten die gebruik maakten van 'serious games', meer gemotiveerd waren en hun oefeningen leuker vonden. Wat we weten van onderzoeken specifiek naar polsrevalidatie, is dat zowel oefeningen mét supervisie, als 'thuisoefeningen' zónder supervisie effectief zijn.